Liên hệ
 

Tên sản phẩm: Giấy Pagi có 3 loại: (Pagi trắng, Pagi hồng, pagi xanh)

Mô tả sản phẩm:

- Đóng gói: Việt Nam

- Định lượng: 65 g/m2

- Độ trắng: 90

- Kích thước: A4 (210x297mm)

- Quy cách đóng gói: 500 tờ/ram, 5 ram/bó có màng co